Tem nhiệt, tem dán ly cho trà sữa 58 x 40
Tem nhiệt, tem dán ly cho trà sữa 50 x 30
Tem nhiệt, tem dán ly cho trà sữa 40 x 30
Gọi
Chỉ đường