4 ngăn tiền giấy có kẹp
Màu chuẩn: Đen.
Kích thước: 330x348x90mm (rộngxdàixcao).
Trọng lượng cả hộp: 4,2kg..
Bảo hành: 12 tháng