5 ngăn tiền giấy có kẹp
Màu chuẩn: Đen.
Kích thước: 410x420x100mm (rộngxdàixcao).
Trọng lượng cả hộp: 8kg..
Bảo hành: 12 tháng