Đầu Đọc Mã Vạch Honeywell JY4600
ầu Đọc Mã Vạch Honeywell HH360
Máy Đọc Mã Vạch 2D Winson 5010G Có dây sử dụng công nghệ CMOS
Máy Quyét Không Dây 2D Winson WNI-6213V
Máy Quét Không Dây 2D Winson 5013V
Máy Quét Không Dây 1D Winson 6083/V
Máy quét mã vạch không dây 1D sử dụng công nghệ CCD - WINSON 5084
Máy Quét Mã Vạch Winson 6090G (có dây)
Máy Quét Mã Vạch Winson 6000G (có dây)
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Gọi
Chỉ đường