Tem PVC bạc, tem xi bạc, tem điện tử chống rách
Tem vàng, tem nữ trang, tem trang sức
Tem nhựa, tem PVC chống rách, tem cao cấp
Decal Tem Mắt Kính
Tem cân điện tử 58 x 40
Tem nhiệt, tem dán ly cho trà sữa 58 x 40
Tem nhiệt, tem dán ly cho trà sữa 50 x 30
Tem nhiệt, tem dán ly cho trà sữa 40 x 30
Tem mã vạch decal 3 tem 35 x 22 50m
Gọi
Chỉ đường